fbpx
0 - 2
Jaar
3 - 5
Jaar
6 - 7
Jaar
8 - 12
Jaar
Voorleestip Hoe? Waarom?
1. Weet wat u leest U leest het boek eerst zelf, en bekijkt waar het boek precies over gaat: Wat is het probleem? Wat gebeurt er allemaal en hoe loopt het af? Als u weet waar het verhaal over gaat, kunt u van tevoren bedenken wat u kunt uitleggen en vragen tijdens het voorlezen.
2. Je eigen voorleesritueel Lees het boek voor op een rustige plek en op een gezellig moment van de dag. Dat hoeft niet alleen voor het slapen gaan te zijn. Misschien zijn er in huis voorwerpen die passen bij het boek? Pak ze erbij! Met een pop of knuffel die lijkt op één van de hoofdpersonen in het verhaal, kunt u het verhaal ‘naspelen’. Als u dat regelmatig doet, ziet een kind steeds beter hoe verhalen ‘in elkaar zitten’.
3. Bekijk samen de kaft Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.
4. Laat uw kind vertellen Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed Uw kind heeft eigen ideeën en gevoelens over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het boek.
5. Speel in op reacties Neem opmerkingen van uw kind serieus. Vraag bijvoorbeeld door als uw kind een opmerking tussendoor maakt. Kinderen hebben veel te vertellen. Het is leuker om mee te gaan met de verhalen van de kinderen, dan strak vast te houden aan het boek.
6. Voorspel samen het verhaal Vraag op spannende momenten aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door na te denken over wat er allemaal kan gebeuren, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter naar oplossingen zoeken voor problemen.
7. Besteed aandacht aan moeilijke woorden Bedenk welke woorden moeilijk voor uw kind kunnen zijn. Als uw kind het woord niet kent, kunt u helpen. U kunt uw kind helpen om nieuwe woorden te leren door bij een moeilijk woord een plaatje aan te wijzen, iets voor te doen, of een voorbeeld te geven. Zo onthoudt uw kind het woord beter.
8. Maak het levendig U kunt bij het voorlezen ondersteunende geluiden maken, uw stem verheffen, bewegingen maken of uw kind vragen om iets (voor) te doen. Het verhaal wordt duidelijker en uw kind blijft enthousiast.
9. Praat na over het boek Laat uw kind het verhaal navertellen aan een familielid, een broertje of zusje. Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten gaat uw kind het verhaal beter begrijpen.
10. Herhaal, lees het boek vaker voor Waarschijnlijk zal uw kind vragen om het boek nog een keer voor te lezen. Dat is ook goed. Uw kind leert er iedere keer weer iets nieuws van. Als uw kind het prentenboek een paar keer heeft gezien, gaat hij het verhaal steeds beter snappen. Uw kind leert dan steeds weer nieuwe dingen.

Belang van voorlezen aan jonge kinderen

Samen een boek lezen of plaatjes bekijken is gezellig en leuk, zowel voor kinderen als voor ouders. En gelukkig zijn veel ouders het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk het is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Jonge kinderen leren namelijk heel veel van lezen. Lezen stimuleert de taalontwikkeling, prikkelt de fantasie en heeft een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling
Door veel voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden. Kleine kinderen kijken naar plaatjes en door deze te benoemen leren ze hoe iets heet. Ouderen kinderen pikken moeilijke woorden op die ze nog niet eerder gehoord hebben. Vooral als ouders tijdens het voorlezen vragen of ze de betekenis van moeilijke woorden weten. Hierdoor vergroot de woordenschat van kinderen aanzienlijk.
Het voorlezen stimuleert binnen de taalontwikkeling ook het taalgevoel en het taalbegrip. Kinderen raken namelijk vertrouwd met taal door te luisteren naar een verhaal. Ze leren hoe ze woorden moeten gebruiken en hoe zinnen opgebouwd zijn.

Voorlezen stimuleert de luistervaardigheid en het concentratievermogen
Kinderen leren beter luisteren wanneer ze voorgelezen worden. Door te luisteren pikken ze het verhaal op en hoe beter ze luisteren hoe meer ze het verhaal begrijpen. Daarnaast traint voorlezen de concentratie.

Voorlezen stimuleert de fantasie
Via kinderboeken komen kinderen in aanraking met situaties die ze niet kennen. Hierdoor leren ze zich een voorstelling maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt.

Voorlezen stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling
Via boeken leren kinderen veel over de wereld om zich heen, waardoor het kind meer begrip krijgt voor die wereld. In hun jonge leven krijgen ze ook te maken met veel nieuwe indrukken en situaties; voor het eerst naar de zwemles, de dood van oma, een ziekenhuisopname , op vakantie. Voorlezen over deze onderwerpen kan veel steun bieden en een goede manier zijn om over een onderwerp in gesprek te komen. Zo leren ze ook hun eigen gevoelens te herkennen. Daarnaast leren kinderen zich in te leven in anderen via een hoofdfiguur in een boek.
Maar ook het gevoel van veiligheid wat kinderen krijgen, het plezier wat kinderen beleven en de exclusieve aandacht die kinderen krijgen tijdens het voorlezen zijn van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voorlezen stimuleert kinderen om zelf te lezen
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die veel voorgelezen worden zelf ook meer lezen. Ze zijn meer gemotiveerd om een boek te pakken.

Belang van voorlezen aan oudere kinderen

Voorlezen is voor ieder kind belangrijk. Het is gezellig, prikkelt de fantasie en is goed voor de (taal)ontwikkeling van het kind. Dat geldt voor jonge kinderen en zeker ook voor oudere kinderen. Veel ouders stoppen met voorlezen zodra hun kind zelf begint te lezen. Terwijl het ook dan belangrijk is om voor te blijven lezen.

Waarom is het zo belangrijk om voor te lezen?
* Omdat dat knusse en gezellige momenten oplevert.
* Omdat het gevoel voor taal daardoor spelenderwijs ontwikkeld wordt.
* Omdat de wereld van kinderen daardoor uitgebreid wordt.
* Omdat het kinderen helpt om alle nieuwe indrukken en gevoelens te verwerken.
* Omdat het de fantasie stimuleert.

.…… en wanneer kinderen iets ouder zijn:

* Omdat het de luistervaardigheid en het concentratievermogen helpt ontwikkelen.
* Omdat het stimuleert mee te denken over hoe je problemen aan kunt pakken.
* Omdat het gesprekstof biedt na het voorlezen en discussie stimuleert
* Omdat het een gunstig effect heeft op het zelf willen lezen. Het stimuleert.
* Omdat het kinderen vertrouwd maakt met allerlei soorten verhalen en verhaalpatronen.

Blijf dus voorlezen. Zelfs als je kind dat al heel goed zelf kan, kinderboeken blijven leuk!

 

Een deel van deze tekst komt uit het boekje De magie van het voorlezen van Wilma van der Pennen.

tekst 8 - 12

© Copyright 2020 - Postbus 96 5140AB  Waalwijk   Privacy   Voorwaarden

KvK: 20124032 - BTW: NL.8161.53.875.B01