Privacy Beleid

Kwebbels Kinderboeken – Privacy Policy:

Kwebbels Kinderboeken respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Kwebbels Kinderboeken maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe u de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Kwebbels Kinderboeken heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Kwebbels Kinderboeken privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Kwebbels Kinderboeken besteedt alle nodige zorg en aandacht aan haar diensten, haar website en de informatie die verstrekt wordt. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat een deel van de gepubliceerde of verstrekte informatie verouderd, onvolledig of zelfs onjuist is. Mocht dit ondanks onze inzet toch voorkomen, zullen wij dit zeer betreuren, maar geven hierbij tevens aan dat Kwebbels Kinderboeken op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van gebruik van de gepubliceerde of verstrekte informatie. Dit geldt ook voor informatie voortvloeiende uit het gebruik van of bezoek aan andere websites welke mogelijk verbonden zijn met de website van Kwebbels Kinderboeken. Aan de inhoud van de websites van Kwebbels Kinderboeken kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Kwebbels Kinderboeken heeft het recht om eventuele wijzigingen aan de website met directe ingang zonder enige kennisgeving door te voeren en sluit alle aansprakelijkheid uit voor mogelijke schade, van welke aard dan ook, die in enig opzicht verband houdt met de website.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is: Kwebbels Kinderboeken, Postbus 7023, 4800GA te Breda. Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoorde bedrijfsvoering en klantenbeheer. De door u verstrekte gegevens zullen nimmer verhuurd, verkocht of ingezet worden door of voor derden. Met derden bedoelen wij alle bedrijven of bedrijfsonderdelen die geen deel uitmaken van Kwebbels Kinderboeken. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Indien u geen mailing van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dit schriftelijk mededelen. Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen. Wij raden u aan deze privacybepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar klantenservice@kwebbelskinderboeken.nl

  • kwebbels dora logo
  • kwebbels hoe overleef ik logo
  • kwebbels zapp logo
  • kwebbels nickelodeon logo
  • cars
  • zandkasteel
  • Sesamstraat