fbpx

Het belang van voorlezen bij jonge kinderen

Samen een boek lezen of plaatjes bekijken is gezellig en leuk, zowel voor kinderen als voor ouders. En gelukkig zijn veel ouders het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk het is ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Jonge kinderen leren namelijk heel veel van lezen. Lezen stimuleert de taalontwikkeling, prikkelt de fantasie en heeft een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling

Door veel voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden. Kleine kinderen kijken naar plaatjes en door deze te benoemen leren ze hoe iets heet. Ouderen kinderen pikken moeilijke woorden op die ze nog niet eerder gehoord hebben. Vooral als ouders tijdens het voorlezen vragen of ze de betekenis van moeilijke woorden weten. Hierdoor vergroot de woordenschat van kinderen aanzienlijk.
Het voorlezen stimuleert binnen de taalontwikkeling ook het taalgevoel en het taalbegrip. Kinderen raken namelijk vertrouwd met taal door te luisteren naar een verhaal. Ze leren hoe ze woorden moeten gebruiken en hoe zinnen opgebouwd zijn.

Voorlezen stimuleert de luistervaardigheid en het concentratievermogen

Kinderen leren beter luisteren wanneer ze voorgelezen worden. Door te luisteren pikken ze het verhaal op en hoe beter ze luisteren hoe meer ze het verhaal begrijpen. Daarnaast traint voorlezen de concentratie.

Voorlezen stimuleert de fantasie

Via kinderboeken komen kinderen in aanraking met situaties die ze niet kennen. Hierdoor leren ze zich een voorstelling maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt.

Voorlezen stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling

Via boeken leren kinderen veel over de wereld om zich heen, waardoor het kind meer begrip krijgt voor die wereld. In hun jonge leven krijgen ze ook te maken met veel nieuwe indrukken en situaties; voor het eerst naar de zwemles, de dood van oma, een ziekenhuisopname , op vakantie. Voorlezen over deze onderwerpen kan veel steun bieden en een goede manier zijn om over een onderwerp in gesprek te komen. Zo leren ze ook hun eigen gevoelens te herkennen. Daarnaast leren kinderen zich in te leven in anderen via een hoofdfiguur in een boek.
Maar ook het gevoel van veiligheid wat kinderen krijgen, het plezier wat kinderen beleven en de exclusieve aandacht die kinderen krijgen tijdens het voorlezen zijn van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voorlezen stimuleert kinderen om zelf te lezen

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die veel voorgelezen worden zelf ook meer lezen. Ze zijn meer gemotiveerd om een boek te pakken.

Belang van voorlezen aan oudere kinderen

Voorlezen is voor ieder kind belangrijk. Het is gezellig, prikkelt de fantasie en is goed voor de (taal)ontwikkeling van het kind. Dat geldt voor jonge kinderen en zeker ook voor oudere kinderen. Veel ouders stoppen met voorlezen zodra hun kind zelf begint te lezen. Terwijl het ook dan belangrijk is om voor te blijven lezen.

Waarom is het zo belangrijk om voor te lezen?

* Omdat dat knusse en gezellige momenten oplevert.
* Omdat het gevoel voor taal daardoor spelenderwijs ontwikkeld wordt.
* Omdat de wereld van kinderen daardoor uitgebreid wordt.
* Omdat het kinderen helpt om alle nieuwe indrukken en gevoelens te verwerken.
* Omdat het de fantasie stimuleert.

.…… en wanneer kinderen iets ouder zijn:

* Omdat het de luistervaardigheid en het concentratievermogen helpt ontwikkelen.
* Omdat het stimuleert mee te denken over hoe je problemen aan kunt pakken.
* Omdat het gesprekstof biedt na het voorlezen en discussie stimuleert
* Omdat het een gunstig effect heeft op het zelf willen lezen. Het stimuleert.
* Omdat het kinderen vertrouwd maakt met allerlei soorten verhalen en verhaalpatronen.

Blijf dus voorlezen. Zelfs als je kind dat al heel goed zelf kan, kinderboeken blijven leuk!

Een deel van deze tekst komt uit het boekje De magie van het voorlezen van Wilma van der Pennen.

© Copyright 2020 - Postbus 96 5140AB  Waalwijk   Privacy   Voorwaarden

KvK: 20124032 - BTW: NL.8161.53.875.B01